Cat Tekstur

Cat Tekstur

Cat tekstur merupakan sebuah pilihan tepat untuk menambah keunikan pada sebuah finishing, selain dapat meminimalisir gelombang pada sebuah dinding, cat tekstur juga mampu untuk menutup keretakan pada medianya.